Privacybeleid

 

De website rozeliehaaksman.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Rozelie Haaksman, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30286133.

Rozelie Haaksman behandelt de door u – al dan niet via de website – aan ons verstrekte persoonsgegevensvertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacy regelgeving. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Op deze pagina informeren wij u welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Rozelie Haaksman

Civitaspad 19

4007 ML  Tiel

Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze dienstverlening vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. (naam, woonplaats, adres, uw telefoonnummers en uw e-mailadres) Rozelie Haaksman gebruikt deze persoonsgegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst voor haar dienstverlening, dienstverlening met samenwerkende ondernemingen, om uw vraag te beantwoorden of om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Rozelie Haaksman op de hoogte te houden. Gegevens die u ons in het kader van een opdracht of correspondentie verstrekt bewaren wij gedurende 7 jaar in onze administratie.

Rozelie Haaksman verwerkt uw persoonlijke gegevens onder andere voor de volgende doelen en aan derden ter beschikking gesteld:

  • u te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • voor de verdere uitvoering van overeenkomsten
  • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • dienstverlenende samenwerking met andere ondernemingen (hosting, tekstschrijver, drukker, fotograaf)
  • om de werking van en de bezoeken aan onze website te kunnen analyseren (Google Analytics)
  • of voor zover wij daartoe wettelijk zijn of worden verplicht

 

Foto, video en geluidsopnames

Voor onze website, Facebook, Instagram en Linkedin pagina gebruiken wij presentatiemateriaal in de vorm van foto’s, beeldmateriaal, video en geluidsopnames. Hiervoor vragen wij te allen tijde schriftelijke toestemming aan de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google en gevestigd in de Verenigde Staten. Omdat zij gecertificeerd zijn voor het EU-US Privacy Shield, mogen persoonsgegevens met hen gedeeld worden. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om een duidelijk beeld van de website te geven. Onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kunnen we bijvoorbeeld eventuele reclamecampagnes of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoeker. Gegevens in Google Analytics ouder dan 14 maanden worden in de daaropvolgende maand verwijderd door Google Analytics.

Google Analytics Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies”om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Uw persoonsgegevens worden dus niet onthouden, maar uw handelingen op de website.

Conform het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics d.d. 6 maart 2018) is het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd, is de functie ‘gegevens delen’ uitgezet en maken we geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

De meeste browsers zijn standaard uitgerust om cookies te accepteren, maar u kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en/ of andere websites niet correct functioneren indien cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Linkedin en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van LinkedIn en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Privacybeleid andere websites

De website van Rozelie Haaksman bevat links naar andere websites, die wellicht andere voorwaarden hanteren voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Rozelie Haaksman is niet verantwoordelijke voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op de website van RozelieHaaksman worden genoemd. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Wanneer u Rozelie Haaksman een reactie stuurt op één van mijn projecten geeft u mij daarmee toestemming en het recht dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een vergoeding aan u verschuldigd is.

Inschakelen van derden en doorgifte van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Inzien en aanpassen gegevens

Als u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt verwijderen, neemt u dan contact met ons op via info@rozeliehaaksman.nl Wij nemen naar aanleiding van uw bericht contact met u op om uw verzoek te bespreken en hieraan zo spoedig mogelijk te (kunnen) voldoen.

Klacht indienen

Als u een klacht hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail zenden naar info@rozeliehaaksman.nl. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en daarop zo spoedig mogelijk reageren. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u daarover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel daar een klacht indienen.

Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat onze website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. Onze website maakt gebruik van een beveiligde netwerkverbinding via Secure Socket Layer (SSL). Ook nemen wij passende maatregelen om onze gegevensbestanden te beschermen tegen onrechtmatige toegang. Dit doen wij door actuele virusscanners en beveiligingsprogramma’s te gebruiken.

Wijzigingen privacyverklaring

RozelieHaaksman behoud ten allen tijde het recht deze privacy verklaring te wijzigen. De meest recente versie wordt op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Deze privacy en internet statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van deze website. Eventuele aanpassingen en / of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in onze privacy statement.

Heeft u nog vragen over het privacy beleid?

Stuur dan een e-mail naar info@rozeliehaaksman.nl

Meer informatie over cookies vindt u op de website van Cookierecht.

 

Tiel, februari 2019 

Ontwerper & Vormgever

Rozelie Haaksman   |   info@rozeliehaaksman.nl  |  06 - 454 767 52

 met  door Rozelie Haaksman 2020 ©

 Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   KvK  30286133

Ontwerper & Vormgever

Rozelie Haaksman

info@rozeliehaaksman.nl

06 - 454 767 52

© 2022 Met door Rozelie Haaksman

Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   KvK  30286133